Mes: novembre de 2022

Planta de tractament d’aigües de procés pel sector alimentari comarcal

El mes d’agost passat vam posar en marxa una planta de tractament d’aigües de procés pel una fàbrica de menjars preparats al Bages. Es tracta d’una instal·lació claus en mà i, per tant, ens hem ocupat del disseny, el subministrament de materials i equips, del muntatge i de la validació. L’abast de la instal·lació va des de l’escomesa d’aigua de xarxa municipal fins al dipòsit d’aigua tractada, incloent un grup de pressió per a la xarxa interna de la fàbrica.

Planta pilot de filtració amb AFM® en estació d’aigua potable al Berguedà

Recentment s’ha realitzat un estudi de millora d’una estació d’aigua potable del Berguedà, en col·laboració amb Nordic Water, Dryden Aqua i l’Ajuntament de Puig-Reig. Aquest estudi, que ha durant 2 mesos, ha consistit en la instal·lació d’una planta pilot amb medi filtrant de vidre activat AFM® per potabilitzar aigua en un filtre de rentat continu Dynasand®.

Instal·lació de producció d’aigua descalcificada per a usos de serveis

Uns dels projectes finalitzats darrerament pel sector càrnic català han estat dues instal·lacions de producció d’aigua descalcificada per usos de serveis (procés, neteja de maquinària, per a donar servei a caldera i sistema de refrigeració, etc.). Amb aquesta finalitat s’ha subministrat dues instal·lacions de tractament d’aigua amb filtració AFM® seguida de descalcificació Upcore®, per dos cabals de producció diferents segons ubicació (720 m3/dia i 600 m3/dia).

Scroll to Top