Instal·lació claus en mà per a empresa agroalimentària del Bages

Darrerament s’ha finalitzat un projecte de depuració d’aigües residuals, claus en mà, per una empresa de menjars preparats del Bages. L’objectiu principal que teníem en aquesta nova instal·lació era dissenyar una línia de tractament de baix consum energètic i amb millors paràmetres d’abocament.

La instal·lació, que ha estat dissenyada per ser molt versàtil pel que fa a caudal i càrrega contaminant, consta d’un equip de bombament d’elevació, un tanc d’homogeneïtzació i laminació de cabal, un sistema de tractament físico-químic per flotació i un sistema de tractament de fangs amb cargol deshidratador; tot plegat per un caudal de 600 m3/dia.

A més, es tracta d’una instal·lació de fàcil operació i manteniment.

Addicionalment, CIM Aigua s’ocupa de l’assistència tècnica de tota la planta i de l’assessorament ambiental. Estem contents de realizar projectes tan interessants com aquest a prop de casa.

Scroll to Top