Instal·lació de producció d’aigua descalcificada per a usos de serveis

Uns dels projectes finalitzats darrerament pel sector càrnic català han estat dues instal·lacions de producció d’aigua descalcificada per usos de serveis (procés, neteja de maquinària, per a donar servei a caldera i sistema de refrigeració, etc.). Amb aquesta finalitat s’ha subministrat dues instal·lacions de tractament d’aigua amb filtració AFM® seguida de descalcificació Upcore®, per dos cabals de producció diferents segons ubicació (720 m3/dia i 600 m3/dia).

D’una banda, la filtració AFM® permet prevenir el biofouling en l’etapa de pretractament,  i optimitza el consum d’aigua en el rentat de filtres, i millora la qualitat de l’aigua filtrada. D’altra banda, el sistema de descalcificació Upcore® redueix el consum de sal i d’aigua a la fase de regeneració, amb una millor qualitat de l’aigua tractada.

Aquesta instal·lació tenia com a objectius l’estalvi d’aigua i la reducció de l’impacte ambiental, els quals s’han assolit gràcies als sistemes utilitzats i descrits més amunt. Altrament, l’execució s’ha realitzat en temps rècord.

Scroll to Top