Optimització consum d’aigua en ETAP Berguedà

La notícia d’aquesta setmana pretén explicar un projecte d’optimització de consum d’aigua en l’etapa de filtració de rentat continu, executat en una ETAP del Berguedà.

Amb l’objectiu de reduir el consum d’aigua en el rentat de filtres hem canviat a un sistema de contra-rentat intermitent. A la instal·lació existent s’han incorporporat 3 models de control: un per pèrdua de càrrega, un per temps i un sistema mixt. A mes a mes de la incorporació de sensors també s’ha preparar una purga automàtica que es controlarà en PLC. Aquesta modificació permet reduir l’aigua de rentat en un 75/85%, en funció de la qualitat de l’aigua d’alimentació.

Per executar una millora d’aquest tipus, no cal una gran inversió i, a més, la implantació és molt ràpida, ja que es pot fer en unes 3-4 setmanes.

Considerem que l’estalvi d’aigua és essencial en els temps que vivim i optimitzar-ne el consum és un avenç en qualsevol instal·lació.

Scroll to Top