Innovador Equip de Presa de Mostres Automàtic

A Cim Aigua posem a disposició dels nostres clients un equip per a la presa integrada de mostres d’aigua residual, la qual te com a objectiu el coneixement de la qualitat de l’aigua residual i les seves variacions en el temps, sent una gran ajuda en la gestió de l’aigua en processos de tractament.

Destaquem la importància de disposar de la informació detallada i precisa de la qualitat de l’aigua per poder fer un dimensionament adequat de les depuradores. Amb les dades recopilades per l’equip, el client podrà prendre decisions informades sobre la capacitat i eficàcia de les instal·lacions de tractament d’aigües residuals.

En primer lloc, el sistema inclou 24 ampolles de mostres programables (entre 20-9999 ml), que permeten mostrejar cada hora amb recollides freqüents durant el dia, proporcionant una imatge completa de les característiques de l’aigua al llarg del temps. Addicionalment, l’equip també registra el cabal d’aigua durant tot el procés de mostreig. Això permet una anàlisi detallada i l’obtenció d’una mostra representativa de les 24 hores de mostreig, en funció del cabal registrat.

A nivell de característiques tècniques, l’equip consta d’una bomba peristàltica, alimentació per bateria, control de la mostra per temps i cabal, i té unes dimensions aproximades de 480 mm de diàmetre per 700 mm d’altura i 19 kilos.

En resum, l’equip de presa de mostres automàtic simplifica el procés de recollida de mostres i proporciona una eina essencial per al dimensionament eficient de depuradores i la millora contínua dels processos de tractament d’aigües residuals.

Scroll to Top