Planta de tractament d’aigües residuals pel sector alimentari

Un altre dels projecte realitzats ha estat el disseny i construcció d’una planta depuradora d’aigües residuals pel sector alimentari a la Garrotxa.

Aquest planta, que s’ha ideat per un cabal de 350 m3/dia, inclou les etapes de tractament següents:  desbast tipus tamis d’escala, l’homogeneïtzació amb aireació per difusors, un tractament físic-químic per flotació i la deshidratació per mitjà d’un decantador centrífug.

La solució dissenyada tenia com a objectiu complir amb la normativa d’abocament a la xarxa de sanejament municipal i, a més, l’execució de la planta s’ha dut a terme 3 mesos, un timing molt ajustat. 

Scroll to Top