Servei d’assistència tècnica per substitució de càrregues en planta de tractament de desmineralització d’aigua dessalada

El darrer projecte executat ha estat la substitució de resines i elements interiors d’una columna d’intercanvi iònic en llit barrejat d’un sistema de desmineralització d’aigua dessalada, per a una empresa del sector gasístic i petroler ubicada al port de Barcelona.