Serveis

adaptats a cada procés

Estem especialitzats en el tractament d’aigües industrials i oferim diferents solucions en funció de les necessitats del client

01

Servei de laboratori i tràmits​

Analítiques i recollida de mostres

És fonamental que cada empresa de producció tingui informació de les aigües que genera i de les que rebutja. CIM Aigua realitzem mostreigs, que poden ser puntuals o integrats, és a dir, durant períodes llargs. Aquests mostreigs es realitzen de manera automomàtica i els resutats serveixen per analitzar i avaluar la càrrega contaminant que arriba de la depuradora, o bé, que surt de l’aigua que s’aboca de les instal·lacions.

Estudis

També disposem dels equips necessaris per realitzar estudis d’aigua més específics, en funció de cada necessitat, com per exemple, la realizació d’assaigs de jar-test, assaigs d’aireació, assaigs de respirometria o assaigs de biodindicació. Els assaigs de respirometria i les tècnices de biodindicació són una eina clau en el control i l’optimització dels processos, ja que permeten millorar l’eficiència del tractament en depuradores biològiques. Adicionalment, també duem a terme auditories tècniques de procés per avaluar la capacitat i estat de les instal·lacions.

Auditories

Des de CIM AIGUA, preparem informes tècnics basats en els estudis d’aigua realitzats i també fem propostes de millora i seguiment de l’estat de cada planta de tractament d’aigua.

Laboratori propi

02

Assessorament tècnic i formació

Des de CIM Aigua duem a terme un servei d’assessorament tècnic per tal de mantenir la vostra planta de tractament d’aigua en perfecte estat de funcionament.

Des de CIM Aigua oferim:

 • Visites periòdiques (setmanalment, quinzenalment o mensualment) de tècnics especialitzats
 • Visites de diagnosi per avaluar possibles millores de la planta i/o equips
 • Servei d’assistència on-line

A més, també podem formar tècnicament el vostre personal (tècnics i/o operadors) perquè tingui el coneixement adequat per gestionar la planta de tractament de la millor manera. Aquesta formació s’adapta a cada tipus de planta de tractament i es pot dur a terme a les vostres instal·lacions o a les instal·lacions de CIM Aigua.

Planificació
Diagnosi
Assistència online

Assessorament personalitzat

03

Manteniment de les plantes de tractament d'aigua

En tota planta de tractament d’aigua és imprescindible identificar els equips i accessoris i fer-ne un bon manteniment per tal d’assegurar-ne el bon funcionament i allargar-ne la vida últil. Per això, nosaltres també ens ocupem del manteniment, tant correctiu com preventiu, de les vostres plantes i oferim els serveis següents:

 • Tècnics de camp amb gran experiència que atendran amb rapidesa i garantia les averies que puguin sorgir
 • Servei d’urgències 24/7 tots els dies de l’any.
 • Redacció de manual de manteniment preventiu anual / trimestral
 • Subministrament i reposició de consumibles (filtres, membranes, etc.)
 • Neteja general i neteja química de membranes
 • Cal·libració i reparació d’instrumentació de control.
Manuals operació i manteniment
Manteniment correctiu i preventiu
Servei d'urgències
Suport tècnic

Tècnics especialitzats

04

Subministrament d'equips i consumibles

La filosofia de CIM Aigua, S.L. és oferir un servei global. Així doncs, podem subministrar equips sencers o elements específics de la vostra planta de tractament, recanvis de consumibles i també productes químics concrets que necessiteu pel funcionament de les vostres plantes de tractament d’aigües de procés (per exemple: cargues de filtració, sorres, AFM, carbó actiu, resines, membranes, cartutxos de filtració, coagulants, clor, antiincrustant, productes neteja, etc.) i també d’aigües residuals (per exempe, electrodes, bombes,  agitador, coagulant, fluoculant, antiespumants, etc.).

Gràcies a grans acords amb distribuïdors i fabricants, oferim aquests productes de qualitat a un preu molt competitiu.

Els productes més adequats

05

Gestió ambiental

Conscients de la importància que té el compliment de la normativa mediambiental en el context de la gestió empresarial, oferim un servei d’assessorament legal i tècnic, així com de gestió i tramitació de documentació davant de les administracions públiques.

Gestionem llicències d’obres industrials, d’abocament i tractament d’aigua, comunicacions ambientals, etc.

També tramitem tots els informes i les declaracions anuals i trimestrals de residus com la declaració d’ús i contaminació de l’Aigua (DUCA), declaració trimestral del volum B6, declaració anual de residus industrials (DARI), declaració anual d’envasos (DAE), informes preliminars i de seguiment, sòls contaminats, etc.

Ens ocupem de les autoritzacions de tractament o d’abocament, obertura de fitxes d’acceptació de residus, obertura de llibres de registre per focus d’emissions atmosfèriques, etc. i realitzem estudis específics com estudis de minimització de residus especials (EMRE), Pla empresarial de prevenció de residus d’envasos (PEP), etc.,

Per últim, podem tramitar les legalitzacions (Gestió d’expedients sancionadors procedents de l’Administració, al·legacions, requeriments, etc.) i subvencions que us facin falta i deduccions fiscals.

Assessorament legal i tècnic

06

Explotació outsourcing

Creiem fermament en la col·laboració contínua amb el client i apostem per les relacions win-win a llarg termini. Per aquest motiu, CIM AIGUA posem a la vostra disposició un servei d’outsourcing per a totes les àrees d’especialització de medi ambient.

Així, el client incorpora un equip de Cim Aigua especialitzat que treballarà permanentment i puntualment a les vostres instal·lacions i que vetllarà per incrementar la competitivitat i liderarà la possible implantació de mètodes i eines de millora continuada amb l’objectius d’incrementar la competitivitat de la planta.

Aquest servei d’outsourcing contempla serveis com:

 • Gestió de personal directe de CIM Aigua, S.L
 • Gestió de consumibles
 • Gestió d’analítiques
 • Gestió d’incidències, avaries i recanvis
 • Gestió i transport dels diferents residus

Solucions innovadores, integrals i coherents

Scroll to Top