Planta pilot de filtració amb AFM® en estació d’aigua potable al Berguedà

Recentment s’ha realitzat un estudi de millora d’una estació d’aigua potable del Berguedà, en col·laboració amb Nordic Water, Dryden Aqua, Calplas i l’Ajuntament de Puig-Reig. Aquest estudi, que ha durant 2 mesos, ha consistit en la instal·lació d’una planta pilot amb medi filtrant de vidre activat AFM® per potabilitzar aigua en un filtre de rentat continu Dynasand®.

La planta pilot inclou un filtre de rentat continu de superfície filtrant 0,7 m2, i medi filtrant de vidre activat AFM® tipus DIN de granulometria 0,7 – 1,2 mm. Durant l’assaig de filtració les velocitats s’han mantingut entre 7 i 12,5 m3/m2·h. 

L’objectiu principal de l’assaig era confirmar les prestacions del AFM com a medi filtrant i s’ha constatat que el medi filtrant AFM® ofereix millor qualitat de l’aigua filtrada respecte al silex en filtres de rentat continu. Els anàlisis han marcat una terbolesa de l’aigua inferior a 0,3 NTU de manera continuada, sense haver dosificat coagulant ni utilitzar la decantació. A més, el consum d’aigua no ha augmentat i s’ha mantingut al mínim,  ja que, degut a les característiques bacteriostàtiques del medi, no s’ha produït biofouling.

En el següent gràfic podeu veure els detalls de la filtració:

Scroll to Top