Projectes claus en mà

Enginyeria i construcció

A partir del coneixement de les necessitats del client, proposem una solució global optimitzada, adaptant el nostre abast de subministrament i serveis al que requereixi el client

Disseny i construcció d’instal·lacions de tractaments d’aigua

CIM Aigua oferim solucions específiques per tractament d’aigües tant pel que fa a la depuració com a les aigües de procés.

Ens centrem en les necessitats del client i garantim que totes les instal·lacions compleixin els objectius pactats i la normativa vigent.

Ens ocupem de totes les etapes del projecte

01

Disseny preliminar i/o estudis d’enginyeria

02

Entrega i instal·lació d’equips, i/o muntatge de les instal·lacions

03

Posada en funcionament

04

Servei tècnic per gestió de la planta, per millorar els sistemes dels quals ja disposeu o per manteniment.

Solucions específiques

Aigües de procés

 • Reducció de terbolesa o contaminants específics (matèria orgànica, pesticides, metalls, nitrogen, clor..) a l’aigua a utilitzar per la industria en els seus processos.
 • Adequar l’aigua per alimentació de caldera o circuits d’aigua calenta.
 • Adaptació de la qualitat d’aigua pel seu us com a ingredient.
 • Producció d’aigua desmineralitzada per usos industrials.
 • Tractament d’aigua de circuits de refrigeració.
 • Potabilització de l’aigua.
 • Reutilització d’aigua.
 • Reducció de salinitat a l’aigua de reg.
 • Remodelació i millora d’instal·lacions de tractament d’aigua existents.

Aigües residuals

 • Resolució dels problemes específics de cada indústria.
 • Depuració a nivells estrictes d’abocament.
 • Recuperació i reutilització d’aigües residuals i urbanes.
 • Automatització i control de processos.
 • Reducció de la generació de fangs i costos de gestió.
 • Millores en depuradores existents.
 • Adaptació a les variacions de carrega contaminant i/o condicions d’abocament
 • Selecció de tecnologies de depuració adaptades a cada tipus d’aigua residual.
 • Tractaments fisico-químics, tractaments biològics, …

Tecnologies específiques per cada tipus de tractament d'aigües

Aigües de procés

 • Filtració: Sílex, carbo actiu, Multimedia, Medis catalitics
 • Decantació: Dinàmica, Estàtica, Lamel·lar
 • Intercanvi Ionic: Descalcificació, descarbonatació, desmineralització, llit mixt
 • Osmosi inversa
 • Eliminació: Nitrats, Sílice, Pesticides, Ferro, Radioactivitat
 • Ultrafiltració i  nanofiltració
 • Electro-deionització

Aigües residuals

 • Desbast i filtració
 • Bombaments
 • Homogeneització i neutralització
 • Tractaments fisico-quimics, per decantació o flotació
 • Tractaments biologics (convencional, SBR, MBBR, MBR, anaerobic)
 • Espessiment i deshidratació de fangs
Scroll to Top