Tractament d’aigües residuals d’una envasadora d’aigua per preservar un medi receptor protegit

Fa un parell de mesos, vam finalitzar un projecte de millora del tractament d’aigües de neteja d’una planta envasadora d’una empresa d’alimentació i begudes de les Illes Balears. El projecte va englobar el disseny, entrega de materials, muntatge i posada en marxa.

Aquesta obra era necessària per complir amb els criteris d’abocament de la zona on es troba la planta del client, ja que es tracta d’un entorn protegit on és obligatori assegurar unes condicions molt estrictes de l’aigua d’abocament. 

Amb aquest objectiu, es va instal·lar un sistema d’homogeneïtzació amb ajust de pH, un equip de doble filtració compost de medi filtrant activat (AFM®) i carbó activat, una etapa d’eliminació de fosfats i també un sistema de tractament de fangs en sacs de deshidratació; tot plegat per un cabal de 5 m3/h.

La posada en marxa es va realitzar el mes de març i tot va anar com esperat. És un plaer participar en projectes que també aporten un gra de sorra a la cura del medi ambient.

Scroll to Top