Servei d’assistència tècnica per substitució de càrregues en planta de tractament de desmineralització d’aigua dessalada

El darrer projecte executat ha estat la substitució de resines i elements interiors d’una columna d’intercanvi iònic en llit barrejat d’un sistema de desmineralització d’aigua dessalada, per a una empresa del sector gasístic i petroler ubicada al port de Barcelona.

El sistema de desmineralització consta de dues columnes d’intercanvi iònic en llit barrejat, dissenyades per un temps de cicle de 168 hores (1 setmana), amb un cabal de tractament per columna de 15 m3/h amb la possibilitat de treballar les dues columnes de manera simultània en casos de necessitat. 

L’actuació de CIM Aigua ha consistit en buidar les resines, netejar i verificar tots els elements de l’interior de la columna, substituir els col·lectors i crepines interiors, realitzar la càrrega de resines, revisió de les vàlvules, ajust de les dosificacions dels productes químics, etc. Tots els recanvis i peces necessàries també han estat subministrats per nosaltres, previ estudi de necessitats.

Una vegada acabats els treballs, es va dur a terme la posta en marxa i, a continuació, es va treballar conjuntament amb el client per revisar i ajustar tot el procés per assegurar-ne el millor rendiment.

Ha estat un servei realitzat amb èxit gràcies a la formació i experiència en el sector del nostre personal.

Scroll to Top