Una porta a la reutilització d’aigua residual

En un època de restriccions d’aigua i canvis normatius deguts als episodis de sequera,  des de CIM Aigua estem proposant un sistema de tractament d’aigua que millora les instal·lacions de tractament biològic convencionals o SBR i que pretén afavorir el reaprofitament d’aigües industrials.

Es tracta d’un sistema de skid MBR d’alta eficàcia que es construeix a partir de les dades d’operació de la depuradora del client, ideal per instal·lar en tractaments biològics convencionals o SBR que requereixen de més capacitat i/o qualitat d’aigua tractada, ja sigui per abocament o per reutilitzar. Com es pot observar en les fotografies de més avall, aquest sistema consta de bombes i membranes externes al reactor, fet que ens permetrà fer-ne el manteniment de manera més senzilla i ràpida.

El canvi a una instal·lació amb skid MBR es pot realitzar en 3-4 mesos i requereix d’una mínima aturada en el funcionament del tractament d’aigua. Les millores obtingudes es poden comprovar des del primer moment:

–                    Increment de capacitat del tractament biològic.

–                    Millora de la qualitat de l’aigua tractada

–                    Possibilitat d’aprofitar l’aigua tractada

Aquesta solució que proposem obre les portes a la reutilització de l’aigua residual per a nous usos, de ben segur una bona tècnica per assegurar l’abastament d’aigua en el futur potser no tant llunyà.

Scroll to Top