Creixement i millora

El nostre més recent projecte d’ampliació ha estat el desdoblament d’una planta de tractament d’aigües residuals industrials.

La planta consistia en un tractament físic-químic seguit d’un tractament biològic format per dos reactors biològics i un decantador. Els fangs eren tractats en uns deshidratadora centrífuga.

Degut al creixement d’aigües residuals la planta no podia assumir el cabal d’entrada de manera satisfactòria pel que s’han plantejat ampliacions de diversos equips i desdoblament de línia. En aquest cas, el tractament físic-químic s’ha ampliat amb un equip de més capacitat; també el tractament de fangs s’ha millorat amb un equip de més capacitat.

Pel que fa al tractament biològic existent, els dos reactors biològics es trobaven units entre ells i a l’únic decantador. La intervenció que s’ha realitzat ha separat (reversible) dels dos reactors i en un d’ells es clarifica l’aigua dels fangs biològics mitjançant un tractament físic-químic de separació.

Els fangs biològics són reenviats al reactor per tal de mantenir viva la planta i de manera periòdica purgats i dirigits al tractament de fang.

Aquest sistema de dues línies paral·leles permet l’ús d’un o dos reactors biològics clarificant-se a través del decantador o del procés físic-químic, donant molt de joc a la instal·lació i permetent el tractament de molt més cabal.

L’ampliació ha requerit doncs nous equips de separació físic-químic, nou equip de deshidratació centrífuga, diferents preparacions de productes químics, diverses bombes i sensors. Tot ha estat integrat en un únic sistema de control i automatització que permet un funcionament automàtic de la planta sencera.

Scroll to Top