Substitució de membranes de planta d’osmosis industrial a la Catalunya Central

El passat mes de novembre vàrem dur a terme un projecte de substitució de 18 membranes filtrants de 8” d’una instal·lació d’osmosis inversa (de 25 m³/h –> 500 m³/dia)  per una empresa fabricant de productes de neteja i higiene a la Catalunya Central. 

Aquest reemplaçament de membranes va englobar també el subministrament de petit material requerit, el control i ajustament del pretractament i la filtració per cartutx, la verificació de la instrumentació, la regulació de les dosificacions dels productes químics i va culminar amb un informe tècnic de valoració final de la intervenció.

Resulta que aquesta operació és força freqüent com a acció d’assistència tècnica en aigües de procés, ja que permet recuperar la capacitat de producció d’aigua. Per això, en paral·lel, es va dur a terme un estudi per analitzar al detall les causes que havien generat aquesta avaria per poder afavorir la vida útil de les noves membranes. En aquest estudi es va incloure l’anàlisis d’embrutament de les membranes amb recomanacions i propostes de millora de la instal·lació.

Un cop finalitzat aquest projecte, les millores obtingudes van ser:

  • Important augment del cabal produït i millora de la conversió de la planta.
  • Millora de les condicions de procés: pressions i pèrdues de càrrega.
  • Alta qualitat de l’aigua obtinguda.
  • Valoració tècnica dels paràmetre de la planta.

El client va resultar molt satisfet d’aquesta actuació.

Scroll to Top