Projecte claus en mà de construcció d’un espessidor i caseta de tractament per centrifugació dels fangs en una Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP)

Aquest mes d’abril posarem en funcionament la planta que hem estat realitzant els darrers 6 mesos: un espessidor de fangs i el tractament de deshidratació del fang d’una ETAP a Osona. Aquest projecte engloba el disseny, subministrament d’equips i materials, muntatge i també la programació amb connexió remota (mitjançant PLC i HMI).

La instal·lació consta d’un espessidor de 400m³, i una centrífuga per deshidratar els fangs a raó de 15m³/h amb variador de velocitat en funció del cabal de consigna; amb un cabal de 2m³/h de fang deshidratat col·locat en contenidor i 20m³/h de caudal màxim de clarificat de la centrífuga a capçalera de planta. L’alimentació de fang a la centrífuga es fa mitjançant bombes de 3-16m³/h, mentre que les bombes de clarificat son de 15-32m³/h.

Aquesta nova instal·lació aporta millores respecte l’antiga: fet d’espessir els fangs abans de la seva deshidratació millora l’eficiència de la centrifugació, ja que s’aconsegueix molta més concentració de sòlids. Com a característica tècnica val a mencionar que el dipòsit espessidor s’ha construït amb plaques prefabricades i pretensades.

Estem molt satisfets amb aquest projecte i esperem amb moltes ganes la seva posada en funcionament.

Scroll to Top