Manteniment preventiu i correctiu en planta d’osmosis industrial de la Catalunya Central

Un dels serveis que oferim és ocupar-nos de tot el manteniment de les vostres instal·lacions per tal de reduir les avaries i, evidentment, prevenir les aturades del funcionament de la producció de l’aigua.

Darrerament, un gran grup empresarial fabricant de productes d’higiene ha confiat en nosaltres i hem signat un contracte de manteniment preventiu i assistència tècnica per la seva planta d’aigua per a formulacions, la qual té un cabal de producció de 25 m³/h, és a dir, 500 m³/dia, i que consta d’una etapa de pretractament amb filtres de sorra i una etapa d’ osmosi inversa.

Aquest contracte de manteniment també inclou l’assessorament continuat per tal d’optimitzar les instal·lacions existents a través de propostes de millora dels processos, una ràpida resposta davant de les necessitats de la fàbrica, el control de l’embrutament precoç de les membranes, etc.

Addicionalment, també es realitzen accions periòdiques tals com:

  • Traçabilitat del procés a través de la presa de dades i anàlisis tècnic
  • Analítiques in situ i assajos (com assajos SDI) per comprovar el rendiment del tractament.
  • Control i ajust del pretractament i de la filtració de cartutxos
  • Verificació de la instrumentació
  • Ajust de les dosificacions dels productes químics utilitzats
  • Neteges químiques de les membranes
  • Subministrament dels consumibles necessaris (productes químics, filtres, etc.) i recanvis.

Totes les visites de manteniment es documenten i es generen informes tècnics que inclouen la descripció de les actuacions i totes aquelles recomanacions d’operació. 

L’execució d’un bon manteniment garantitza el funcionament de la planta i també permet allargar la vida de la maquinària.

Scroll to Top