ELDE Project

CiM Aigua is a member of ELDE Project, studying the technical and economic viability of electrodepuration of industrial waste waters.

El projecte ELDE, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016 i  el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, té com a objectiu principal la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, l’aplicació de les diferents tècniques d’electrodepuració i la selecció de la tecnologia més òptima per a cada sector industrial. En base a aquests estudis es construirà un pilot per tractar l’aigua de la industria paperera amb l’objectiu de validar la tecnologia dins dels procés de producció. També es construirà un pilot “multisector”, més petit i versàtil, que es validarà en els sectors químic i de curtits. Un altre objectiu important del projecte ELDE és la reducció del consum energètic associat a les tècniques d’electrodepuració mitjançant el desenvolupament de nous sistemes de potència d’alta eficiència i la utilització de fonts d’energia renovable. A més d’estudiar la viabilitat tècnica, s’avaluarà també la viabilitat ambiental i econòmica de les tecnologies desenvolupades.

www.comunitataigua.cat

Scroll to Top