Contracte de manteniment i servei d’assistència tècnica en planta d’osmosis industrial a la Catalunya Central

Un dels manteniments preventius realitzats durant l’any 2022 ha estat per una planta d’osmosis inversa de cabal 200 m³/dia per una empresa catalana fabricant i distribuïdora de productes químics industrials.

Aquest contracte de manteniment engloba visites periòdiques realitzades per un tècnic especialitzat que també assessora els operaris del client. Durant les visites tècniques, es porten a terme les actuacions següents: presa de dades del procés per un anàlisis detallat posterior, analítiques i situ i assajos per comprobar el rendiment de la instal·lació, també assajos SDI, control i ajust del pretractament (filtres de carbó, filtració per cartutx i descalcificació), verificació de tota la instrumentació, regulació i optimització de les dosificacions dels productes químics, neteges químiques de les membranes i de l’equip electrodesionització i subministrament dels productes químics i peces de recanvi necessaris pactats amb antelació.

Cada visita tècnica culmina amb un informe detallat de les actuacions dutes a terme i amb una enumeració de recomanacions d’operació i propostes de millora, si cal.

Els avantatges de realitzar un manteniment preventiu a les vostres instal·lacions són múltiples i especialment en plantes de producció d’aigua ingredient per a formulacions, com és aquest cas. Principalment, s’eviten aturades de funcionament i es prevenen moltes avaries, però també:

  • Control precoç de l’embrutament de les membranes osmosis inversa i de la pila electrodesionització (CEDI
  • Optimització del procés i de la conversió de la planta.
  • Ràpida resposta davant d’incidències a la instal·lació.
  • Fàcil i ràpid accés a peces recanvi i consumibles.
  • Optimització constant del procés i de la instal·lació.
Scroll to Top