CIM Aigua finalitza la instal·lació i posada en funcionament d’una EDAR industrial alimentària

CIM Aigua ha finalitzat un nou projecte per a una indústria alimentària situada al Bages. En aquest projecte s’ha realitzat un tractament per flotació de 20 m3/h, les seves dosificacions automàtiques de reactius químics i l’ampliació del tractament de fangs mitjançant centrífuga.

En aquest projecte s’han dut a terme les tasques següents: des de l’estudi inicial de les aigües fins al seu disseny, construcción i posada en funcionament i, a partir d’ara, la seva explotació i manteniment.

Scroll to Top