Actuem davant el risc de restriccions de subministrament d’aigua potable

En el sector industrial de les begudes, l’aigua es l’ingredient principal, i per tant és fonamental garantir la disponibilitat d’aigua potable per assegurar la continuïtat de la producció. Davant les creixents preocupacions per les restriccions de subministrament causades per la sequera, hem desenvolupat un projecte d’emmagatzematge d’aigua potable al Marroc per un client fabricant de begudes carbòniques.

Aquest projecte consisteix en el disseny, subministrament i muntatge de tres tancs d’aigua potable amb una capacitat total de 1.500 m³. A més, inclou un sistema de desinfecció per garantir que l’aigua emmagatzemada compleixi amb els estàndards de qualitat necessaris per a la producció de begudes.

Els tancs proporcionen una solució segura i eficient per mantenir la producció en funcionament durant els períodes de sequera i restriccions de subministrament d’aigua. D’aquesta manera, l’empresa pot assegurar la seva operativitat i minimitzar els riscos associats als talls de subministrament.

El projecte s’ha completat en un termini de cinc mesos, que inclouen les fases de fabricació, transport, muntatge i posada en funcionament dels tancs. Aquesta ràpida execució ha estat clau per respondre a les necessitats urgents del sector i garantir la continuïtat de la producció sense interrupcions.

Scroll to Top